بهداشت و ایمنی کار- اطلاعات تماس
اطلاعات تماس

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

دکتر فریده گلبابایی
سردبیر

دکتر لیلا امیدی
مدیر اجرایی

نشانی: دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دفتر انجمن علمی بهداشت کار ایران.
صندوق پستی: ۱۱۹/۱۳۱۵۵
تلفن: ۸۸۹۹۲۶۶۴-۰۲۱
نمابر: ۸۸۹۹۲۶۶۵-۰۲۱
موبایل: ۰۹۳۷۵۵۲۰۰۶۵
واتساپ: ۰۹۳۷۵۵۲۰۰۶۵
ایمیل: jhswsina.tums.ac.ir


 

نشانی مطلب در وبگاه بهداشت و ایمنی کار:
http://jhsw.tums.ac.ir/find.php?item=1.57.14.fa
برگشت به اصل مطلب