آمار مقالات


آمار مقالات شش ماه اخیر: دریافت شده: 113 | پذیرفته شده: 20 | رد شده: 11 | نرخ پذیرش: 0.18 | نرخ عدم پذیرش: 0.1
آمار مقالات یکسال ماه اخیر: دریافت شده: 228 | پذیرفته شده: 39 | رد شده: 20 | نرخ پذیرش: 0.17 | نرخ عدم پذیرش: 0.09
آمار کل مقالات: دریافت شده: 658 | پذیرفته شده: 202 | رد شده: 34 | نرخ پذیرش: 0.31 | نرخ عدم پذیرش: 0.05

موضوع تمام مقالات پذیرفته شده
مقالات دارای یک نویسنده: 55 1
مقالات دارای دو نویسنده: 93 17
مقالات دارای سه نویسنده: 155 49
مقالات دارای چهار نویسنده: 157 50
مقالات دارای بیش از چهار نویسنده: 170 84

50 سازمان برتر مجموع نویسندگان مقالات ارسال شده مقالات پذیرفته شده
دانشگاه علوم پزشکی تهران 330 116 75
دانشگاه علوم پزشکی همدان 124 46 23
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 114 57 26
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات 54 32 19
دانشگاه تهران 53 26 6
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز 47 18 7
دانشگاه علوم پزشکی شیراز 43 20 15
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 42 16 3
دانشگاه علوم پزشکی قزوین 37 12 3
دانشگاه علوم پزشکی ایران 35 25 14
دانشگاه تربیت مدرس 33 21 12
دانشکده محیط زیست 31 16 4
دانشگاه علوم پزشکی زنجان 28 9 1
دانشگاه علوم پزشکی قم 27 13 5
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 27 9 4
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین 24 17 9
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 23 12 3
دانشگاه اصفهان 20 8 0
دانشگاه علوم پزشکی کرمان 20 9 2
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود 18 10 5
دانشگاه علوم پزشکی ایلام 16 9 3
دانشکده علوم پزشکی بهبهان 16 4 0
دانشگاه علوم پزشکی گناباد 16 10 7
دانشگاه صنعتی امیرکبیر 15 6 3
دانشگاه علم و صنعت ایران 15 8 2
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 15 6 3
دانشگاه علوم پزشکی لرستان 14 4 1
دانشگاه علوم پزشکی کردستان 14 7 3
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 13 9 5
دانشگاه علوم پزشکی مازندران 13 7 1
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 12 6 0
دانشگاه شهید چمران 12 4 1
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 12 5 2
دانشگاه علوم پزشکی گیلان 11 7 1
دانشگاه فردوسی 11 7 1
دانشکده بهداشت 10 4 2
دانشگاه علوم پزشکی اراک 9 5 3
دانشگاه علوم پزشکی بابل 8 3 1
دانشگاه علوم پزشکی سمنان 7 3 1
مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت 6 4 3
دانشگاه ایلام 6 2 0
دانشگاه شهرکرد 6 2 0
دانشگاه آزاد اسلامی رشت 6 2 1
دانشگاه علوم پزشکی تبریز 5 4 1
دانشگاه علوم پزشکی گلستان 5 2 1
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 5 2 1
دانشگاه خوارزمی 5 2 0
دانشگاه تبریز 5 4 0
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز 5 3 0
دانشگاه یزد 4 3 0

بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۳

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بهداشت و ایمنی کار می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2017 All Rights Reserved | Health and Safety at Work

Designed & Developed by : Yektaweb