آمار مقالات


آمار مقالات شش ماه اخیر: دریافت شده: 101 | پذیرفته شده: 17 | رد شده: 31 | نرخ پذیرش: 0.17 | نرخ عدم پذیرش: 0.31
آمار مقالات یکسال ماه اخیر: دریافت شده: 216 | پذیرفته شده: 43 | رد شده: 88 | نرخ پذیرش: 0.2 | نرخ عدم پذیرش: 0.41
آمار کل مقالات: دریافت شده: 821 | پذیرفته شده: 249 | رد شده: 168 | نرخ پذیرش: 0.3 | نرخ عدم پذیرش: 0.2

موضوع تمام مقالات پذیرفته شده
مقالات دارای یک نویسنده: 63 2
مقالات دارای دو نویسنده: 125 20
مقالات دارای سه نویسنده: 207 57
مقالات دارای چهار نویسنده: 186 64
مقالات دارای بیش از چهار نویسنده: 208 104

50 سازمان برتر مجموع نویسندگان مقالات ارسال شده مقالات پذیرفته شده
دانشگاه علوم پزشکی تهران 507 179 109
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 169 78 40
دانشگاه علوم پزشکی همدان 162 65 39
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات 74 44 22
دانشگاه تهران 73 38 9
دانشگاه علوم پزشکی شیراز 66 30 22
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 61 24 7
دانشگاه علوم پزشکی ایران 57 36 21
دانشگاه علوم پزشکی قزوین 47 19 9
دانشگاه تربیت مدرس 44 29 19
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز 42 18 7
دانشکده محیط زیست 36 17 6
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 33 11 4
دانشگاه علوم پزشکی زنجان 30 10 1
دانشگاه علوم پزشکی قم 29 15 6
دانشگاه علم و صنعت ایران 27 13 2
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 24 11 5
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 23 13 5
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین 23 18 8
دانشگاه علوم پزشکی کرمان 22 10 3
دانشگاه اصفهان 22 10 0
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود 21 12 7
دانشگاه علوم پزشکی تبریز 21 11 3
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 19 9 5
دانشگاه علوم پزشکی کردستان 18 10 5
دانشگاه علوم پزشکی سمنان 18 7 1
دانشگاه علوم پزشکی گناباد 18 12 8
دانشکده علوم پزشکی بهبهان 17 5 0
دانشگاه علوم پزشکی مازندران 16 8 1
دانشگاه علوم پزشکی گیلان 16 9 2
دانشگاه صنعتی امیرکبیر 16 7 5
دانشگاه علوم پزشکی ایلام 16 9 3
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 14 10 6
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز 14 7 0
دانشگاه علوم پزشکی لرستان 14 4 1
دانشگاه شهید چمران 13 5 1
دانشگاه علوم پزشکی بابل 13 6 4
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 12 6 1
دانشگاه فردوسی 12 8 1
دانشکده بهداشت 10 4 2
دانشگاه علوم پزشکی اراک 9 5 3
مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت 9 7 6
دانشگاه تبریز 7 5 0
دانشگاه آزاد اسلامی رشت 7 3 1
دانشگاه شهید بهشتی 6 5 0
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 6 3 1
دانشگاه شهرکرد 6 2 0
گمرک ج.ا. ایران 6 3 1
دانشگاه ایلام 6 2 0
دانشگاه خوارزمی 6 3 0

بروزرسانی: ۱۳۹۶/۱۱/۱۵

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بهداشت و ایمنی کار می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2017 All Rights Reserved | Health and Safety at Work

Designed & Developed by : Yektaweb