آمار مقالات


آمار مقالات شش ماه اخیر: دریافت شده: 125 | پذیرفته شده: 27 | رد شده: 3 | نرخ پذیرش: 0.22 | نرخ عدم پذیرش: 0.02
آمار مقالات یکسال ماه اخیر: دریافت شده: 205 | پذیرفته شده: 37 | رد شده: 17 | نرخ پذیرش: 0.18 | نرخ عدم پذیرش: 0.08
آمار کل مقالات: دریافت شده: 998 | پذیرفته شده: 305 | رد شده: 188 | نرخ پذیرش: 0.31 | نرخ عدم پذیرش: 0.19

موضوع تمام مقالات پذیرفته شده
مقالات دارای یک نویسنده: 67 2
مقالات دارای دو نویسنده: 154 22
مقالات دارای سه نویسنده: 257 70
مقالات دارای چهار نویسنده: 224 80
مقالات دارای بیش از چهار نویسنده: 259 129

50 سازمان برتر مجموع نویسندگان مقالات ارسال شده مقالات پذیرفته شده
دانشگاه علوم پزشکی تهران 610 211 134
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 212 102 55
دانشگاه علوم پزشکی همدان 173 69 40
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات 91 53 24
دانشگاه علوم پزشکی ایران 86 51 25
دانشگاه علوم پزشکی شیراز 86 41 25
دانشگاه تهران 79 42 10
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 77 32 8
دانشگاه تربیت مدرس 58 37 21
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز 54 23 9
دانشگاه علوم پزشکی قزوین 54 23 12
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 51 20 8
دانشکده محیط زیست 39 18 7
دانشگاه علم و صنعت ایران 39 17 4
دانشگاه علوم پزشکی قم 37 17 7
دانشگاه علوم پزشکی تبریز 35 17 6
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 34 15 5
دانشگاه اصفهان 31 15 2
دانشگاه علوم پزشکی زنجان 31 11 2
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود 29 18 12
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین 26 20 8
دانشگاه علوم پزشکی گناباد 25 14 8
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 23 13 5
دانشگاه علوم پزشکی مازندران 23 13 3
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 23 11 7
دانشگاه علوم پزشکی کرمان 22 10 3
دانشگاه علوم پزشکی کردستان 22 11 5
دانشگاه علوم پزشکی گیلان 22 11 3
دانشگاه علوم پزشکی ایلام 20 10 3
دانشگاه علوم پزشکی سمنان 20 8 2
دانشگاه صنعتی امیرکبیر 19 9 7
دانشکده علوم پزشکی بهبهان 17 5 0
دانشگاه فردوسی 17 10 1
دانشگاه شهید چمران 17 7 1
دانشگاه یزد 16 9 1
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 16 7 2
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز 16 9 1
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 14 10 6
دانشگاه علوم پزشکی لرستان 14 4 1
دانشگاه علوم پزشکی بابل 13 6 4
دانشگاه آزاد اسلامی رشت 11 5 2
مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت 10 8 7
دانشکده بهداشت 10 4 2
دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 10 5 3
دانشگاه علوم پزشکی اراک 9 5 3
دانشگاه علوم پزشکی کاشان 8 4 2
دانشگاه شهرکرد 7 3 0
دانشگاه پیام نور 7 4 0
دانشگاه تبریز 7 5 0
دانشگاه شهید بهشتی 7 6 0

بروزرسانی: ۱۳۹۷/۹/۱۲

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بهداشت و ایمنی کار می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2017 All Rights Reserved | Health and Safety at Work

Designed & Developed by : Yektaweb