آمار مقالات


آمار مقالات شش ماه اخیر: دریافت شده: 117 | پذیرفته شده: 19 | رد شده: 23 | نرخ پذیرش: 0.16 | نرخ عدم پذیرش: 0.2
آمار مقالات یکسال ماه اخیر: دریافت شده: 228 | پذیرفته شده: 39 | رد شده: 32 | نرخ پذیرش: 0.17 | نرخ عدم پذیرش: 0.14
آمار کل مقالات: دریافت شده: 684 | پذیرفته شده: 215 | رد شده: 49 | نرخ پذیرش: 0.31 | نرخ عدم پذیرش: 0.07

موضوع تمام مقالات پذیرفته شده
مقالات دارای یک نویسنده: 57 1
مقالات دارای دو نویسنده: 99 20
مقالات دارای سه نویسنده: 162 51
مقالات دارای چهار نویسنده: 162 53
مقالات دارای بیش از چهار نویسنده: 176 89

50 سازمان برتر مجموع نویسندگان مقالات ارسال شده مقالات پذیرفته شده
دانشگاه علوم پزشکی تهران 361 125 80
دانشگاه علوم پزشکی همدان 125 47 25
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 116 59 27
دانشگاه تهران 61 30 7
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات 55 33 19
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز 47 18 7
دانشگاه علوم پزشکی شیراز 43 20 15
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 43 17 4
دانشگاه علوم پزشکی ایران 41 29 17
دانشگاه علوم پزشکی قزوین 41 14 4
دانشگاه تربیت مدرس 34 22 12
دانشکده محیط زیست 31 16 5
دانشگاه علوم پزشکی زنجان 30 10 1
دانشگاه علوم پزشکی قم 27 13 5
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 27 9 4
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین 24 17 9
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 23 12 3
دانشگاه اصفهان 20 8 0
دانشگاه علوم پزشکی کرمان 20 9 2
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود 18 10 5
دانشگاه صنعتی امیرکبیر 16 7 4
دانشگاه علوم پزشکی ایلام 16 9 3
دانشگاه علم و صنعت ایران 16 9 2
دانشکده علوم پزشکی بهبهان 16 4 0
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 16 7 3
دانشگاه علوم پزشکی گناباد 16 10 7
دانشگاه علوم پزشکی لرستان 14 4 1
دانشگاه علوم پزشکی کردستان 14 7 3
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 13 9 5
دانشگاه علوم پزشکی مازندران 13 7 1
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 12 6 0
دانشگاه علوم پزشکی گیلان 12 8 1
دانشگاه شهید چمران 12 4 1
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 12 5 2
دانشگاه فردوسی 11 7 1
دانشکده بهداشت 10 4 2
دانشگاه علوم پزشکی اراک 9 5 3
دانشگاه علوم پزشکی بابل 8 3 1
دانشگاه علوم پزشکی تبریز 7 5 1
دانشگاه علوم پزشکی سمنان 7 3 1
مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت 6 4 3
دانشگاه ایلام 6 2 0
دانشگاه شهرکرد 6 2 0
دانشگاه آزاد اسلامی رشت 6 2 1
دانشگاه علوم پزشکی گلستان 5 2 1
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 5 2 1
دانشگاه خوارزمی 5 2 0
دانشگاه تبریز 5 4 0
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز 5 3 0
دانشگاه بجنورد 5 2 1

بروزرسانی: ۱۳۹۶/۳/۲۲

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بهداشت و ایمنی کار می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2017 All Rights Reserved | Health and Safety at Work

Designed & Developed by : Yektaweb