آمار مقالات


آمار مقالات شش ماه اخیر: دریافت شده: 122 | پذیرفته شده: 21 | رد شده: 25 | نرخ پذیرش: 0.17 | نرخ عدم پذیرش: 0.2
آمار مقالات یکسال ماه اخیر: دریافت شده: 236 | پذیرفته شده: 41 | رد شده: 34 | نرخ پذیرش: 0.17 | نرخ عدم پذیرش: 0.14
آمار کل مقالات: دریافت شده: 701 | پذیرفته شده: 217 | رد شده: 53 | نرخ پذیرش: 0.31 | نرخ عدم پذیرش: 0.08

موضوع تمام مقالات پذیرفته شده
مقالات دارای یک نویسنده: 58 1
مقالات دارای دو نویسنده: 101 20
مقالات دارای سه نویسنده: 168 51
مقالات دارای چهار نویسنده: 163 53
مقالات دارای بیش از چهار نویسنده: 181 90

50 سازمان برتر مجموع نویسندگان مقالات ارسال شده مقالات پذیرفته شده
دانشگاه علوم پزشکی تهران 369 128 80
دانشگاه علوم پزشکی همدان 130 49 25
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 116 59 27
دانشگاه تهران 62 31 7
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات 58 35 19
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 48 18 4
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز 47 18 7
دانشگاه علوم پزشکی شیراز 44 20 15
دانشگاه علوم پزشکی قزوین 42 15 4
دانشگاه علوم پزشکی ایران 41 29 17
دانشگاه تربیت مدرس 34 22 12
دانشکده محیط زیست 31 16 5
دانشگاه علوم پزشکی زنجان 30 10 1
دانشگاه علوم پزشکی قم 27 13 5
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 27 9 4
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین 25 18 9
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 23 12 3
دانشگاه اصفهان 20 8 0
دانشگاه علوم پزشکی کرمان 20 9 2
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود 18 10 5
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 17 8 3
دانشگاه صنعتی امیرکبیر 16 7 4
دانشگاه علوم پزشکی ایلام 16 9 3
دانشگاه علم و صنعت ایران 16 9 2
دانشکده علوم پزشکی بهبهان 16 4 0
دانشگاه علوم پزشکی گناباد 16 10 7
دانشگاه علوم پزشکی کردستان 15 8 3
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 15 6 2
دانشگاه علوم پزشکی گیلان 14 9 1
دانشگاه علوم پزشکی لرستان 14 4 1
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 13 9 5
دانشگاه علوم پزشکی مازندران 13 7 1
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 12 6 0
دانشگاه شهید چمران 12 4 1
دانشگاه علوم پزشکی تبریز 11 6 1
دانشگاه فردوسی 11 7 1
دانشکده بهداشت 10 4 2
دانشگاه علوم پزشکی اراک 9 5 3
دانشگاه علوم پزشکی بابل 8 3 1
دانشگاه علوم پزشکی سمنان 8 4 1
مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت 7 5 3
دانشگاه ایلام 6 2 0
دانشگاه شهرکرد 6 2 0
دانشگاه آزاد اسلامی رشت 6 2 1
دانشگاه علوم پزشکی گلستان 5 2 1
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 5 2 1
دانشگاه خوارزمی 5 2 0
دانشگاه تبریز 5 4 0
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز 5 3 0
دانشگاه بجنورد 5 2 1

بروزرسانی: ۱۳۹۶/۴/۲۲

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بهداشت و ایمنی کار می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2017 All Rights Reserved | Health and Safety at Work

Designed & Developed by : Yektaweb