آمار مقالات


آمار مقالات شش ماه اخیر: دریافت شده: 98 | پذیرفته شده: 17 | رد شده: 27 | نرخ پذیرش: 0.17 | نرخ عدم پذیرش: 0.28
آمار مقالات یکسال ماه اخیر: دریافت شده: 209 | پذیرفته شده: 43 | رد شده: 81 | نرخ پذیرش: 0.21 | نرخ عدم پذیرش: 0.39
آمار کل مقالات: دریافت شده: 847 | پذیرفته شده: 263 | رد شده: 176 | نرخ پذیرش: 0.31 | نرخ عدم پذیرش: 0.21

موضوع تمام مقالات پذیرفته شده
مقالات دارای یک نویسنده: 63 2
مقالات دارای دو نویسنده: 127 21
مقالات دارای سه نویسنده: 218 58
مقالات دارای چهار نویسنده: 190 70
مقالات دارای بیش از چهار نویسنده: 216 110

50 سازمان برتر مجموع نویسندگان مقالات ارسال شده مقالات پذیرفته شده
دانشگاه علوم پزشکی تهران 518 184 114
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 173 81 44
دانشگاه علوم پزشکی همدان 165 66 39
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات 79 46 23
دانشگاه تهران 73 38 10
دانشگاه علوم پزشکی شیراز 66 30 22
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 61 24 7
دانشگاه علوم پزشکی ایران 59 38 23
دانشگاه تربیت مدرس 48 31 20
دانشگاه علوم پزشکی قزوین 48 20 10
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز 46 20 8
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 39 14 5
دانشکده محیط زیست 36 17 6
دانشگاه علوم پزشکی قم 34 16 7
دانشگاه علوم پزشکی زنجان 30 10 1
دانشگاه علم و صنعت ایران 27 13 2
دانشگاه اصفهان 25 11 1
دانشگاه علوم پزشکی تبریز 25 13 3
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 25 12 5
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین 23 18 8
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 23 13 5
دانشگاه علوم پزشکی کرمان 22 10 3
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود 21 12 8
دانشگاه علوم پزشکی سمنان 20 8 2
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 19 9 5
دانشگاه علوم پزشکی کردستان 18 10 5
دانشگاه علوم پزشکی گناباد 18 12 8
دانشگاه علوم پزشکی گیلان 18 10 3
دانشکده علوم پزشکی بهبهان 17 5 0
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 16 7 2
دانشگاه علوم پزشکی مازندران 16 8 1
دانشگاه صنعتی امیرکبیر 16 7 5
دانشگاه علوم پزشکی ایلام 16 9 3
دانشگاه شهید چمران 16 6 1
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز 14 7 0
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 14 10 6
دانشگاه علوم پزشکی لرستان 14 4 1
دانشگاه فردوسی 13 9 1
دانشگاه علوم پزشکی بابل 13 6 4
دانشکده بهداشت 10 4 2
مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت 10 8 7
دانشگاه علوم پزشکی اراک 9 5 3
دانشگاه آزاد اسلامی رشت 8 4 2
دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 8 4 2
دانشگاه یزد 8 5 1
دانشگاه تبریز 7 5 0
Tehran medical & science university 6 1 0
دانشگاه شهرکرد 6 2 0
گمرک ج.ا. ایران 6 3 1
دانشگاه ایلام 6 2 0

بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱/۱۷

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بهداشت و ایمنی کار می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2017 All Rights Reserved | Health and Safety at Work

Designed & Developed by : Yektaweb