آمار مقالات


آمار مقالات شش ماه اخیر: دریافت شده: 104 | پذیرفته شده: 17 | رد شده: 2 | نرخ پذیرش: 0.16 | نرخ عدم پذیرش: 0.02
آمار مقالات یکسال ماه اخیر: دریافت شده: 203 | پذیرفته شده: 40 | رد شده: 33 | نرخ پذیرش: 0.2 | نرخ عدم پذیرش: 0.16
آمار کل مقالات: دریافت شده: 952 | پذیرفته شده: 295 | رد شده: 185 | نرخ پذیرش: 0.31 | نرخ عدم پذیرش: 0.19

موضوع تمام مقالات پذیرفته شده
مقالات دارای یک نویسنده: 65 2
مقالات دارای دو نویسنده: 148 22
مقالات دارای سه نویسنده: 247 67
مقالات دارای چهار نویسنده: 211 78
مقالات دارای بیش از چهار نویسنده: 245 124

50 سازمان برتر مجموع نویسندگان مقالات ارسال شده مقالات پذیرفته شده
دانشگاه علوم پزشکی تهران 577 201 128
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 194 94 54
دانشگاه علوم پزشکی همدان 169 68 40
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات 89 51 24
دانشگاه علوم پزشکی شیراز 81 40 24
دانشگاه تهران 79 42 10
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 75 31 8
دانشگاه علوم پزشکی ایران 74 46 25
دانشگاه تربیت مدرس 58 37 21
دانشگاه علوم پزشکی قزوین 54 23 12
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز 53 22 8
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 50 19 7
دانشگاه علم و صنعت ایران 39 17 4
دانشکده محیط زیست 39 18 7
دانشگاه علوم پزشکی قم 34 16 7
دانشگاه علوم پزشکی تبریز 31 16 5
دانشگاه علوم پزشکی زنجان 30 10 1
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود 26 16 12
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین 26 20 8
دانشگاه اصفهان 26 12 2
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 25 12 5
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 23 11 7
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 23 13 5
دانشگاه علوم پزشکی گناباد 22 13 8
دانشگاه علوم پزشکی گیلان 22 11 3
دانشگاه علوم پزشکی کرمان 22 10 3
دانشگاه علوم پزشکی کردستان 22 11 5
دانشگاه علوم پزشکی مازندران 20 10 3
دانشگاه علوم پزشکی سمنان 20 8 2
دانشکده علوم پزشکی بهبهان 17 5 0
دانشگاه فردوسی 17 10 1
دانشگاه صنعتی امیرکبیر 17 8 6
دانشگاه شهید چمران 16 6 1
دانشگاه علوم پزشکی ایلام 16 9 3
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 16 7 2
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز 15 8 1
دانشگاه یزد 15 8 1
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 14 10 6
دانشگاه علوم پزشکی لرستان 14 4 1
دانشگاه علوم پزشکی بابل 13 6 4
دانشگاه آزاد اسلامی رشت 11 5 2
دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 10 5 3
مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت 10 8 7
دانشکده بهداشت 10 4 2
دانشگاه علوم پزشکی اراک 9 5 3
دانشگاه تبریز 7 5 0
دانشگاه شهرکرد 7 3 0
گمرک ج.ا. ایران 6 3 1
دانشگاه شهید بهشتی 6 5 0
دانشگاه ایلام 6 2 0

بروزرسانی: ۱۳۹۷/۷/۱۱

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بهداشت و ایمنی کار می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2017 All Rights Reserved | Health and Safety at Work

Designed & Developed by : Yektaweb