آمار مقالات


آمار مقالات شش ماه اخیر: دریافت شده: 113 | پذیرفته شده: 18 | رد شده: 20 | نرخ پذیرش: 0.16 | نرخ عدم پذیرش: 0.18
آمار مقالات یکسال ماه اخیر: دریافت شده: 226 | پذیرفته شده: 42 | رد شده: 59 | نرخ پذیرش: 0.19 | نرخ عدم پذیرش: 0.26
آمار کل مقالات: دریافت شده: 771 | پذیرفته شده: 237 | رد شده: 86 | نرخ پذیرش: 0.31 | نرخ عدم پذیرش: 0.11

موضوع تمام مقالات پذیرفته شده
مقالات دارای یک نویسنده: 60 1
مقالات دارای دو نویسنده: 116 20
مقالات دارای سه نویسنده: 195 56
مقالات دارای چهار نویسنده: 174 59
مقالات دارای بیش از چهار نویسنده: 195 99

50 سازمان برتر مجموع نویسندگان مقالات ارسال شده مقالات پذیرفته شده
دانشگاه علوم پزشکی تهران 393 140 85
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 137 66 30
دانشگاه علوم پزشکی همدان 135 51 28
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات 70 42 21
دانشگاه تهران 62 31 7
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 56 21 6
دانشگاه علوم پزشکی ایران 49 33 19
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز 48 19 8
دانشگاه علوم پزشکی شیراز 45 21 15
دانشگاه علوم پزشکی قزوین 43 16 4
دانشکده محیط زیست 38 19 6
دانشگاه تربیت مدرس 36 24 13
دانشگاه علوم پزشکی زنجان 30 10 1
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 29 10 4
دانشگاه علوم پزشکی قم 28 14 6
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین 25 18 9
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 23 12 3
دانشگاه اصفهان 22 10 0
دانشگاه علم و صنعت ایران 22 11 2
دانشگاه علوم پزشکی کرمان 22 10 3
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 19 9 3
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود 19 11 6
دانشگاه صنعتی امیرکبیر 16 7 4
دانشگاه علوم پزشکی ایلام 16 9 3
دانشکده علوم پزشکی بهبهان 16 4 0
دانشگاه علوم پزشکی مازندران 16 8 1
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 16 7 2
دانشگاه علوم پزشکی گناباد 16 10 7
دانشگاه علوم پزشکی تبریز 15 8 2
دانشگاه علوم پزشکی کردستان 15 8 4
دانشگاه علوم پزشکی گیلان 14 9 2
دانشگاه علوم پزشکی لرستان 14 4 1
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 13 9 5
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 12 6 0
دانشگاه شهید چمران 12 4 1
دانشگاه فردوسی 12 8 1
دانشگاه علوم پزشکی سمنان 12 6 1
دانشکده بهداشت 10 4 2
مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت 9 7 3
دانشگاه علوم پزشکی اراک 9 5 3
دانشگاه علوم پزشکی بابل 8 3 1
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز 7 4 0
دانشگاه ایلام 6 2 0
دانشگاه خوارزمی 6 3 0
دانشگاه شهرکرد 6 2 0
دانشگاه آزاد اسلامی رشت 6 2 1
دانشگاه علوم پزشکی گلستان 5 2 1
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 5 2 1
دانشگاه یزد 5 4 1
دانشگاه تبریز 5 4 0

بروزرسانی: ۱۳۹۶/۸/۲۰

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بهداشت و ایمنی کار می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2017 All Rights Reserved | Health and Safety at Work

Designed & Developed by : Yektaweb